Արև I Լույս I Կասկադ

Արև I Լույս I Կասկադ

ՎԵՐԵԼԱԿՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Վերելակի սպասարկման ժամանակացույց

Բոլոր հրահանգներին համապատասխանելը և դրանց կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը երաշխավորում են վերելակների անխափան աշխատանքը: Բացի վերելակների ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային և տարեկան սպասարկման ընթացքում իրականացվող պարտադիր աշխատանքներին, մենք պատրաստ ենք ձեզ առաջարկել լրացուցիչ ծառայություններ։ Վերելակների սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելիս «Արև, Լույս, Կասկադ» ընկերությունը խստորեն պահպանում է կանոնակարգերի և նորմատիվային և տեխնիկական փաստաթղթերի բոլոր պահանջները, որոնք սահմանում են վերելակային սարքավորումների պահպանման և վերանորոգման ոլորտում աշխատանքի կանոնները:
Իր աշխատանքում, սպասարկման և վերանորոգման համար, «Արև, Լույս, Կասկադ» ընկերությունը առաջնորդվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող նորմերով և կանոններով, ներառյալ «Վերելակների անվտանգություն» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները։

Սպասարկման գները

Վերելակների սպասարկման պայմանագիր կնքելիս «Արև, Լույս, Կասկադ» ընկերությունը անվճար աուդիտ է անցկացնում ձեր շենքում տեղադրված վերելակների և շարժասանդուղքների նկատմամբ և տալիս է առաջարկություններ հայտնաբերված թերությունների վերացման ժամկետների և ուղիների վերաբերյալ:
Որպես հավելյալ բոնուս «Արև, Լույս, Կասկադ»-ը պատրաստ է հրավիրել փորձագետներ՝ ՀՀ ԱԻՆ-ի տեխանվտանգության ազգային կենտրոնից՝ տարեկան պարբերական փորձաքննություն անցկացնելու համար։ Վերելակների սպասարկման արժեքը կախված է բազմաթիվ գործոններից, այդ թվում՝օբյեկտի գտնվելու վայրից, շահագործման եղանակից, միավորների քանակից: Բացի այդ, վերելակների սպասարկման գինը կախված է պայմանագրում ներառված ծառայությունների փաթեթից:

Վերելակներում մասնագիտացած կազմակերպության պահանջները

Վերելակների սպասարկում և վերանորոգում իրականացնող կազմակերպությանը ներկայացվող պահանջներ. Վերելակների ոլորտում մասնագիտացված կազմակերպություն, համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 55964-2014 «Վերելակներ. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ շահագործման համար», Հայաստանի Հանրապոտության տարածքում պատշաճ կերպով գրանցված տնտեսվարող սուբյեկտ է, որն ունի նյութատեխնիկական բազա և որակյալ անձնակազմ՝ իրականացնելու մեկ կամ մի քանի տեսակի վերելակների սպասարկում, վերանորոգում, արդիականացում և տեղադրում:
Վերելակների մեջ մասնագիտացված կազմակերպությունը պետք է ունենա նյութատեխնիկական բազա, այսինքն վերելակների, հարթակների, շարժասանդուղքների, համապատասխանաբար դրանց դիսպետչերական հսկողության և օպերատորի սպասարկման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման և արդիականացման համար։

Աշխատանքի սկզբունքները

Մենք երաշխավորում ենք վերելակների սպասարկման ծառայությունների մատուցման հուսալիություն և արդյունավետություն: Անկախ օբյեկտի նշանակությունից, «Արև, Լույս, Կասկադ»-ը երաշխավորում է սպասարկման կամ արտակարգ սպասարկման համար կնքված պայմանագրով ստանձնած բոլոր պարտավորությունների կատարումը։ 
«Արև, Լույս, Կասկադ» մասնագիտացված վերելակների կազմակերպությունը մատուցում է եզակի ծառայություն վերելակների սպասարկման ժամանակակից շուկայի ոլորտում։ 
 Իր հաճախորդների համար «Արև, Լույս, Կասկադ»-ը ապահովում է շուրջօրյա մուտք դեպի մեր դիսպետչերական բազա: Մուտքը կատարվում է կայքի գլխավոր էջի միջոցով՝ «Անձնական հաշիվ» բաժնում։ «Արև, Լույս, Կասկադ» վերելակային ընկերության աշխատակիցներն իրենց գործունեությունն իրականացնելու համար ունեն անհրաժեշտ թույլտվություններ։ Վերելակների և շարժասանդուղքների սպասարկման երկար տարիների փորձով մենք պատրաստ ենք ձեզ առաջարկել մեր ծառայությունները վերելակների սպասարկման ամենաբարձր մակարդակով:

Վերելակի սպասարկում

Վերելակների սպասարկումը պարտադիր տեխնիկական միջոցառումների ամբողջություն է, որը կատարվում է որոշակի հաջորդականությամբ, տարվա ընթացքում, յուրաքանչյուր վերելակում ամիսը մեկ անգամ հաճախականությամբ: Սպասարկումն իրականացվում է «Արև, Լույս, Կասկադ» մասնագիտացված վերելակների ընկերության հատուկ վերապատրաստված (որակավորված) աշխատակիցների կողմից։ Սպասարկումն իրականացվում է վերելակի աշխատանքի և անվտանգության պատշաճ մակարդակը շահագործման ողջ ընթացքում պահպանելու համար:

Վերելակների սպասարկումը ներառում է

TO սպասարկումն իրականացվում է վերելակ արտադրողի սահմանված պահանջներին համապատասխան՝ ամսական, յուրաքանչյուր վերելակի վրա և բաղկացած է՝
TO-1 — վերելակի ամսական սպասարկում, որն իրականացվում է առնվազն ամիսը մեկ անգամ
TO-3 — վերելակի եռամսյակային սպասարկում, որն իրականացվում է երեք ամիսը մեկ անգամ
TO-6 — կիսամյակային սպասարկում, որն իրականացվում է վեց ամիսը մեկ անգամ
TO-12 — տարեկան սպասարկում, որն իրականացվում է տարին մեկ անգամ՝ մինչև Պարբերական տեխնիկական փորձաքննությունը:
Վերելակի վթարային սպասարկում. Արտակարգ սպասարկումը բաղկացած է մի շարք միջոցառումներից՝ վերելակի սարքավորումները շահագործման համար անվտանգ վիճակի բերելու, ինչպես նաև ուղևորներին կոտրված կամ կանգնեցված վերելակի խցիկից արագ և հարմարավետ դուրս բերելու գործողությունից.

Վերելակների դիսպետչերական ծառայություն.

Վերելակների օպերատորի հսկողության ծառայությունը պարտադիր ծառայություն չէ, այն մատուցվում է վերելակի սեփականատիրոջ ցանկությամբ՝ վճարովի՝ պայմանագրով սահմանված պայմաններով:

Առաջարկում ենք վերելակների սպասարկում մատչելի գներով։

Եթե փնտրում եք, թե որքան է վերելակի կամ շարժասանդուղքի սարքավորումների սպասարկումը, ապա դուք ճիշտ տեղում եք: Զանգահարեք մեզ հիմա, մենք արագ հաշվարկ կանենք և կասենք, թե որքան կկազմի աշխատանքը: Բոլոր անհրաժեշտ ծառայությունների արժեքը հաճախորդի հետ մանրամասն քննարկվում է: Մենք պատվերի մեջ չենք ներառում լրացուցիչ հավելումներ, մեր գինը կարող է ցնցող լինել միայն այն պատճառով, որ այն շատ շահավետ է:
«Արև, Լույս, Կասկադ» ընկերությունը երաշխավորում է անվտանգություն և հարմարավետություն վերելակից կամ շարժասանդուղքից օգտվելիս: Մեր վարպետները հստակորեն պահպանում են բոլոր անհրաժեշտ կանոնակարգերը և ստանդարտները՝ աշխատելով խստորեն համաձայն կանոնակարգերի: Բացի այդ, մենք կանոնավոր կերպով կատարում ենք պարտադիր պլանային աշխատանքներ՝ խստորեն պահպանելով պայմանագրում նշված ժամկետները: Եթե Ձեզ անհրաժեշտ են լրացուցիչ ծառայություններ, խնդրում ենք կապ հաստատել ընկերության մասնագետների հետ հեռախոսով կամ էլ. փոստով, մենք պատրաստ ենք առաջարկել լավագույն գները։
Վերելակների «Արև, Լույս, Կասկադ» ընկերությունը մասնագիտացված է Հայաստանի մարզերում տեղադրված վերելակների տեխնիկական և վթարային սպասարկման և վերանորոգման ծառայություններում: Էլեկտրիկների մասնագիտացված վերանորոգման խմբերը տեղակայված են Հայաստանի բոլոր վարչական շրջաններում: Նշեք ձեր տարածքում մասնագիտացված վերանորոգման խմբերի առկայությունը՝ զանգահարելով հեռախոսահամարով:
Մեր փորձառու արհեստավորներն ունեն վերելակային և շարժասանդուղքների սարքավորումների հետ աշխատելու մեծ փորձ, անցնում են պլանային որակավորման ստուգումներ և ունեն աշխատանքի մուտք գործելու համար անհրաժեշտ թույլտվություններ: Ուստի մենք ընդունում ենք ցանկացած բարդության պատվերներ և սիրով կկատարենք վերելակների համալիր սպասարկում ձեր հաստատությունում:

Մենք սիրով ենք կատարում մեր աշխատանքը

Կարևոր չէ, թե ինչ ծառայություն եք ուզում պատվիրել և ինչ բյուջե է հատկացվում դրա համար, մենք հարգում ենք յուրաքանչյուր հաճախորդին, հետևաբար մենք կատարում ենք աշխատանքը խստորեն համաձայն կանոնակարգերի՝ անկախ հանգամանքներից և անբարենպաստ գործոններից:

Ի՞նչ ենք մենք առաջարկում։

Մենք հստակ սահմանված ժամկետում կիրականացնենք վթարային տեխնիկական աշխատանքներ հայաստանում և Հայաստանի մարզերում վերելակների սպասարկման ուղղությամբ.
Ձեր հաստատությունում սարքավորումների շահագործման մեջ անսարքությունների անհապաղ վերացում.
ուղևորների տարհանում կես ժամվա ընթացքում.
վթարից հետո սարքավորումների արագ մեկնարկ.
Վթարի պատճառները կարող են բոլորովին տարբեր լինել՝ սկսած անբարեխիղճ քաղաքացիների գործողություններից մինչև տեխնիկական խափանում:

«Արև, Լույս, Կասկադ» ընկերության կողմից ծառայությունների մատուցումն արագ և պրոֆեսիոնալ է:

Ե՞րբ զանգահարել վարպետին:

Ձեր վերելակը շտապ վերանորոգման կարիք ունի, եթե այն ամբողջովին անսարք է կամ եթե դրա մասերից որևէ մեկը կոտրվել է: Ահա մի քանի իրավիճակներ, երբ անհրաժեշտ է մասնագետ կանչել.
վերելակի կոճակները չեն աշխատում կամ աշխատում են ընդհատումներով.
խցիկի դռները ամբողջությամբ չեն փակվում;
շահագործման ընթացքում սարքավորումն առաջացնում է տհաճ դղրդյուններ.
վերելակը կանգ է առնում այլ հարկերում, վերելակի խցիկում լույս չկա։